Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
On Chapel Wall external: CANA ADEILADWYD (built) 1825 HELAETHWYD (extended) 1855 AILADEILADWYD (second building) 1862 Architect T. THOMAS Builder J.PRITCHARD 'Nid oes yma onid ty I Dduw'

A 1
Er Cof Annwyl JOHN RICHARD GRIFFITHS, 8 Maes Gwyn, Llanddaniel Fab, Priod, tad, taid, hendaid. A hunodd yn dawel Ionawr 20, 1999, Yn 79 mlwydd oed. Cwsg nes gweld an gilydd eto, Cwsg a gwyn dy nfyd.” Hefyd ei annwyl briod AGNES MARY GRIFFITHS, Mam, nain, hen nain a hen, hen nain. A hunodd yn dawel Gorffennaf 26, 2002, Yn 78 mlwydd oed. Yn dawel hiraethwn, gyda chariad y cofiwn DAD MAM TAID NAIN

A 2
Er Serchog Côf, MARY BLANCHE THOMPSON, 3 Gaerwen Uchaf, Gaerwen annwyl Wraig John, Mam A Nain dirion, a hunodd Tachwedd 27, 1996, yn 68 mlwydd oed. RHOF FY LLAW YN LLAW FY NUW. Stone vase, M.B.T.

A 3
ER CÔF AM EDNA GERTIE DAVIES, 4 LON GOCH, TALWRN, PRIOD, MAM A NAIN ANNWYL A HUNODD RHAGFYR 14EG 1989, YN 72 MLWYDD OED. NI CHUDDIA'R HEDD EICH BYWYD LLAWN AR HYD EIN HOES EICH COFIO WNAWN. Stone vase, E.G.D.

A 4
ER COF ANNWYL Am EVAN Mab Hugh a Hannah Williams, 3 Bryn Salem, Llanfair Pwll, A fu farw Ebrill 18, 1942, YN 17 MLWYDD OED. “Cwsg a gwyn dy fydd”. HEFYD YR UCHOD, HANNAH MARY WILLIAMS, Bu farw Awst 23, 1969 YN 68 ML. OED. “Gwaith a gorffwys, Bellach wedi mynd yn un” HEFYD EI PHRIOD HUGH WILLIAMS A hunodd Hydref 5 1983 YN 81 ML OED “Huno maent mewn hedd” Stone vase EVAN MAM DAD

A 5
ER SERCHOG GOF AM BETTY BABAN HUGH A GRACE WILLIAMS CEFN LLANFAIR FARM, DWYRAN HUNODD CHWEF. 16, 1922, YN 10 WYTHNOS OED

A 6
ER COF ANNWYL AM JOHN RICHARD WILLIAMS Church Terrace, Llanddaniel. A hunodd Awst 30, 1954, YN 68 MLWYDD OED. Ei hûn mor dawel yw HEFYD EI ANNWYL BRIOD CATHERINE, A hunnodd Hydref 28, 1959 YN 68 MLWYDD OED. 'Hedd perffaith hedd'

A 7
ER TYNER GOF AM ROWLAND JONES Annwyl briod Ann Jones Monfa, Llanddaniel A hunodd Gorff 12, 1948 Yn 66 mlwydd oed 'Hyn a allodd hwn, efe ai gwnaeth' ANN JONES GWEDDW YR UCHOD A hunodd Awst 14, 1964 Yn 80 lwydd oed 'Carys byw i mi yw Crist a marw Sydd elw' Stone vase R.J. A.J.

A 8
CAWN ETTO GWRDD ER COF ANNWYL AM CATHERINE WILLIAMS Glangors, Llanddaniel, Hunodd Mai 27, 1926 YN 71 MLWYDD OED. 'Eu henwaun perarogli sydd, A’u hûn, mor dawel yw' HEFYD DAVID ROWLAND JONES Nai i’r uchod a foddodd wrth Ym drodd Awst 4, 1935, YN 16 MLWYDD OED “Nac ymffrostia o’r dydd yfory, Canys ni wyddost beth a ddwigwydd mewn dwrnodd” Stone vase C.W. D.R.J.

A 9
ER SERCHOG GOF AM ELLEN WILLIAMS, ANNWYL BRIOD HUGH WILLIAMS, Williams Terrace, Llanfair P.G. Yr hon a fu farw Gorff’ 12, 1922, YN 48 MLWYDD OED. “Ynghanol ein bywyd yr ydym mewn angau” HEFYD YR UCHOD HUGH WILLIAMS A FU FARW MEDI 3, 1931, YN 60 MLWYDD OED

A 10
ER SERCHOG GOF AM WILLIAM ANNWYL BRIOD M. WILLIAMS GRAIG TERRACE, LLANDDANIELFAB, A FU FARW EBRILL 19, 1919, YN 48 MLWYDD OED. “Gostyngodd Efe fy nerth ar y ffordd byrhaodd fy nyddiau” HEFYD MARGARET WILLIAMS A FU FARW SADWRN Y PASG, 1934 YN 57 MLWYDD OED “Yr hyn a allodd hon hi, a’i gwnaeth”

A 11
AM ROWLAND WILLIAMS ANNWYL BRIOD ELIZABETH WILLIAMS PEN LLAIN, LLANDDANIEL, A FU FARW GORPH’ 23, 1916, YN 75 MLWYDD OED. “Yr hwn sydd yn credu ynof Fi er iddo farw a fydd byw” HEFYD YR UCHOD ELIZABETH WILLIAMS YR HON A FY FARW EBRILL 29, 1922, YN 77 MLWYDD OED Hefyd eu merch MARY WILLIAMS A FU FARW MAWRTH 25, 1943, yn 74 Mlwydd oed. Footstone: R.W. E.W. M.W.

A 12
ER COF AM MARY ELLEN WILLIAMS MERCH EVAN A KATE WILLIAMS Cae-Rhos, Llanddaniel, Bu farw Hydref 14, 1913, Yn 20 MLWYDD OED. HEFYD EI MAM KATE DAVIES PRIOD JOHN DAVIES AMERICA ST. GAERWEN Bu farw Ebrill 27, 1938. YN 66 ML.OED. 'Yr hyn a allodd hon, hi a’i gwnaeth' HEFYD AM JOHN DAVIES Bu farw Tach 25, 1939 YN 78 ML.OED. Footstone: M.E.W. M.D. J.D.

A 13
ER COF ANNWYL AM MARY WILLIAMS PERTH BER, LLANIDAN. A FU FARW TACH. 17, 1916, YN 68 OED. HEFYD HENRY WILLIAMS A FU FARW EBRILL 17, 1954, YN 80 OED AG AI ANNWYL BRIOD MARY ELIZABETH WILLIAMS A FU FARW AWST 25, 1960, YN 86 OED “Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd, Sy’n mynd o blith y byw, Eu henwau’n perarogli sydd, A’u hûn mor dawel yw” HEFYD EU MERCH ELIZABETH A FU FARW CHWEFROR 17, 1977 YN 64 OED

A 14
ER COF ANNWYL AM MAY Baban Owen a Catherine Griffiths 4 Cae Mawr, Llanddaniel, Hunodd Mehefin 16, 1938, YN FIS OED. “Cwsg a gwyn dy fyd"
HEFYD OWEN GRIFFITHS PRIOD HOFF A THAID TYNER 5 Tan y Capel, Llanddaniel, Hunodd Mai 27, 1977, YN 70 MLWYDD OED. 'Eu hen wau’n perarogli sydd, A’u hun, mor dawel yw.' HEFYD PRIOD YR UCHOD CATHERINE GRIFFITHS Hunodd Medi 10, 1994, YN 86 MLWYDD OED. 'HEDD PERFFAITH HEDD'

A 15
EU SERTHOG GOF AM AMELIA OWEN ANNWYL BRIOD ROBERT OWEN TY CAPEL BEREA, GAERWEN A FU FARW MEHEFIN 18, 1931 YN 73 MLWYDD OED 'DUW CYFIAWN, DA AM CYFYD O OER WAED FEDD I’R AIL FYD' HEFYD YR UCHOD ROBERT OWEN FU FARW RHAGFYR 17, 1932 YN 76 MLWYDD OED. Ei Hoff emyn 'MAI DRWS AGORED TRWDDO I MEWN I’R NEF I NI'

A 16
ER SERCH GOF AM MAY BLODWEN PARRY Capel Berea, Gaerwen (Ei geiriau clef.) “PWYSO AR HAWDDFYD HWNNW N SICLO PROFI’N FUAN NEWID BYD. PWYSO AR IESU DYMA CRYFDER SYDD YN DAL Y PWY SAU I CYD”

A 17
ER SERCHOG GOF AM WILLIAM ANNWYL FAB JOHN A MARY JONES 1 Fron Heulog, Llanddaniel, A fu farw Rhagfyr 24, 1935. 'I huno’n hir fan yma’I rhoed
Yn fachgen ieuanc ugain oed.' HEFYD NAI YR UCHOD WILLIAM GLYN, A HUNODD RHAGFYR 8, 1942 YN 6 MIS OED Cwsg a gwyn dy fyd ER COF ANNWYL AM RICHARD ROBERTS (DICK) 14 LLAWR-Y DREF, LLANGEFNI RHAGFYR 20 1992 WEDI OESO MWYN HEDD HEFYDD EI BRIOD ANNIE ROBERTS HUNODD EBRILL 8 1995 YN 84 MLWYDD OED ‘DDIWYD WAITH WEDI’R YMAITH’

A18 None

A 19
ER COF ANNWYL, Am RICHARD JONES Tan-y-Fynwent, Llanddaniel, A hunodd Ebrill 16, 1923, YN 78 MLWYDD OED. HEFYD EI FAB JOHN EDWARD JONES,
A hunodd Mawrth 6, 1950 Yn 82 mlwydd oed. 'Gwaith a gorphwys bellach wedi mynd yn un'

A 20
MEET ME THERE AM ELLEN WILLIAMS ANNWYL BRIOD RICHARD WILLIAMS 1 Boston Terrace Llanddaniel Yr hon a fu farw Mawrth 12, 1914, YN 73 MLWYDD OED. “Hyn a allodd hon, hi a’i gwnaeth” HEFYD YR UCHOD RICHARD WILLIAMS Yr hwn a fu farw Ionawr 19, 1928, YN 79 MLWYDD OED. “Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd, Sy’n mynd o blith y byw” HEFYD EU MERCH ELLEN ELIZABETH WILLIAMS A fu farw Mawrth 31, 1965 YN 83 MLWYDD OED. “ Hedd perffaith hedd” Footstone. E.W. R.W.

A 21
ER SERCHOG GOF AM JOHN GRIFFITHS A fu farw Ionawr 2, 1987 YN 77 MLWYDD OED. 'Gwyn a byd y tangnefeddwyr, Canys hwy a elwir yn blant i Dduw.'

A 22 None

A 23
Er Serthog Cof Gwilym Ellis Thomas Craig Fawr, Gaerwen Priod a thaid annwyl, A Hunodd Ebrill 27ain 1993, Yn 55 Mlwydd Oed.

A 24
Er Serchog Gof AM BRIOD A THAD ANNWYL WILLIAM ELWYN THOMAS TYDDYN LLEWELYN, GAERWEN ( GYNT O CRAIG FAWR) A HUNODD HYDREF 29, 1983, YN 73 MLWYDD OED. 'GWAITH A GORFFWYS BELLACH WEDI MYND YN UN!' HEFYD GWENDOLINE THOMAS, PRIOD, MAM, NAIN A HÊN NAIN DYNER A CHARIADUS A HUNODD MAWRTH 4, 2003, YN 88 MLWYDD OED. 'YN DAWEL HIRAETHWN, GYDA CARIAD Y COFIWN' Stone vase ER COF MAM DAD A MAM

A 25
ER COF ANNWYL AM MARY J THOMAS RATING ROW, BEAUMARIS (GYNT O CRAIG FAWR, GAERWEN) A HUNNODD RHAG. 23,1948, YN 79 ML. OED. “YR HYN A ALLODD HON HI A’I GWNAETH” HEFYN EI CHWAER ELLEN E THOMAS, A HUNO yn 79 Mlwydd oed. A HUNODD MAWRTH 1, 1954, YN 79 ML. OED. “YN EU MARWOLAETH NI WAHANWYD HWYNT” Stone vase: In loving Memory

A 26
COF TYNER AM GLADYS MAY ANNWYL BLENTYN THOMAS HUGH A MAY WILLIAMS, GAERWEN. BU FARW MAI 31. 1938,“CADÊWCH I BLANT BYCHAIN DDFOD ATAFFI, AC NA WAHERDDWCH” HEFYD THOMAS HUGH WILLIAMS CAE YSCUBOR, LLANGRISTIOLUS, BU FARW AWST 15. 1979, YN 69 MLWYDD OED. “HYN A ALLODD, EFE A’I GWNAETH” HEFYD ELLEN MAY WILLIAMS, BU FARW CHWEFROR 27, 1996, YN 84 MLWYDD OED. “DUW’R CARIAD DDAW I’W DDEFFRO HEB ARNYNT GÛR NA CHRAITH”

A 27
ER SERCHOG GOF AM ROBERT THOMAS ANNWYL PRIOD ANNIE THOMAS Tan y Ffordd, Gaerwen, Bu farw Mai 30, 1932, YN 46 MLWYDD OED. “Mae drws agored trwyddo Ef I mewn i’r nef ini” HEFYD YR UCHOD ANNIE THOMAS A fu farw Mai 7, 1934, YN 46 MLWYDD OED. Footstone R.T. A.T.

A 28
ER SERCHOG GOF AM THOMAS WILLIAMS BRYN TEG, GAERWEN, A FU FARW TACH 12, 1926 YN 41 MLWYDD OED. “Dyn sydd debig i wagodd ei ddyddiau sydd fel cysgod yn myned habio” HEFYD RICHARD, MAB YR UCHOD A HUNODD TACHWEDD 4 1941, YN 29 MLWYDD OED. 'Blin iddo fu’r Llynyddoedd o wendid, Eto 'i fwynder y doedd Yn heulwen drwg y niw loedd A nef yn ei galon oedd.' HEFYD EI BRIOD MARGARET WILLIAMS, A HUNODD MEH. 7, 1964, UN 78 MLWYDD OED. 'Hyn a allodd hon, hi a’i gwnaeth'

A 29 Front.
Er Serchog Gof Am JANE JONES, ANNWYL BRIOD RICHARD JONES, TYN LON, LLANDDANIEL BU FARW MAI 25, 1939, YN 74 MLWYDD OED. HUGH JONES WILLIAMS TYNEWYDD. A FU FARW HYD. 2, 1963, YN 70 MLWYDD OED. HEFYD PRIOD YR UCHOD ELLEN JONES WILLIAMS 1903-1979

A 29 Left side.
Serchog Gof Am ELLEN ROBERTS, TYN LON, LLANDDANIEL, ANNWYL BRIOD JOHN ROBERTS, RHYDARARIAN, GAERWEN BU FARW HYDREF 21AIN 1923, YN 67 MLWYDD OED.

A 29 Right side.
I Gofio MORRIS O. WILLIAMS RHEDYNOG, LLANWNDA, 1900-1958

A 30
I Gofio’n Dyner AM NETTA LEWIS LLYNDWR, AMLWCH A FU FARW TACHWEDD 14, 1974 YN 77 MLWYDD OED. “HYN A ALLODD HON, HI A’I GWNAETH” HEFY EI ANNWYL CHWAER BRONNIE A FU FARW MAI 9, 1976 YN 75 MLWYDD OED. “CALON LAN YN LLAWN DIONI” HEFYD EI ANNWYL FRAWD TREFOR LEWIS A FU FARW RHAGFYR 17, 1981 YN 73 MLWYDD OED. Stone vase: N.L.

A 31
ER COF AM MARGARET ANNE ANNWYL BRIOD, JOHN LEWIS YSGOL Y CYNGOR, GAERWEN, YR HON A FU FARW EBRILL 22, 1911, YN 38 MLWYDD OED. “CWYLIWCH GAN HYHHY, GAN NA WYDDOCH NA’R DYDD NA’R AWR Y DAW MAB Y DYN” HEFYD AM JOHN LEWIS A FU FARW MEHEFIN 13, 1934, YN 64 MLWYDD OED. “MI A MORECHAIS YM DRECH DÊG, MI A ORFFENNAIS FY NGRYFA, MI A GEDWAIS Y FYDD” Stone vase: LEWIS

A 32 None

A 33
Er Cof Annwyl AM ROBERT THOMAS TAN Y FFORDD, GAERWEN. A HUNODD YN DDEUNAW MIS OED. HEFYD EI CHWAER ELIZABETH THOMAS A HUNODD CHWEFROR 1, 1984, YN 72 MLWYDD OED. 'YN ANGHOF NI CHANT FOD'

A 34
Er Gof Am MAGGIE JONES, 1 Tan Capel, Llanddaniel, 1906-1984 Hefyd ei phriod TREVOR ALUN JONES, Y Gôf 1903-1987

A 35
ER SERCHOG GOF AM JOHN LLOYD JONES, Parciau Isaf, Llanddaniel, A FU FARW CHWEF. 28, 1974, YN 74 MLWYDD OED. HEFYD EI FRAWD WILLIAM LLOYD JONES A FU FARW AWST 12, 1979, YN 83 MLWYDD OED “Hedd wedi’r loes, tu hwynt i’r llen”

A 36
ER SERCHOG GOF Am CHARLES PIERCE WILLIAMS Annwyl briod Catherine Lloyd, A fu farw Chwefror 26 1954, YN 62 MLWYDD OED. 'Mi a ymdrechais yn drech deg Mi a orphenais fy ngyrfa, Mi a gedwais y ffydd.' HEFYD EI BRIOD CATHERINE LLOYD R’orsedd Newydd, Star, A fu farw Gorffennaf 10, 1975 YN 78 MLWYDD OED 'Hedd perffaith hedd.'

A 37 None

A 38
ER COF ANNWYL AM RICHARD P. WILLIAMS, BRYNGLAS, BRYNGWRAN, 1885-1967 HEFYD EI BRIOD ELLEN WILLIAMS 1885-1968 A’U MEIBION RICHARD ALUN 1915-1937 HUGH CHARLES 1919-1944 COLLODD EI FYWYD YN ANZIO. YN ANCHOF NI CHANT FOD ROBERT PIERCE WILLIAMS 1913-2001

A 39
ER SERCHOG GOF AM MARY PARRY, ANNWYL BRIOD, EDWARD PARRY, A FU FARW MEHEFIN 29, 1931, YN 86 MLWYDD OED. “COFFADWRIAETH Y CYFIAWN SYDD FENDIGEDIG” HEFYD YR UCHOD EDWARD PARRY A FU FARW TACHWEDD 27, 1939 YN 87 MLWYDD OED. “CWLIWCH CAN HYNNY; AM NA WYDDOCH NA’R DYDD NA’R AWR I DAW MAB DYN” HEFYD EU MAB OWEN THOMAS PARRY, A FU FARW AWST 5, 1945, YN 56 MLWYDD OED. “E’I HUN, MOR DAWEL YN” HEFYD EU MERCH MARGARET GRACE PARRY, A FU FARW MAWRTH 6, 1963, YN 77 MLWYDD OED.

A 40 None

A 41
ER SERCHOG GOF AM OWEN THOMAS, PENRHYN GWYN, LLANDDANIEL. YR HWN A HUNODD EBRILL 30 AIN 1917, YN 80 MLWYDD OED. HEFYD ELIZABETH THOMAS PRIOD YR UCHOD, BU FARW MEDI 18, 1925 YN 84 ML.OED. HEFYD EU HUNIG FAB JOHN RICHARD THOMAS, A HUNODD GORFF. 19, 1950, YN 74 MLWYDD OED.

A 42
ER GOF SERCHOG AM ROBERT ANNWYL BRIOD CATHERINE WILLIAMS, BODLEW, OR PLWYF HWN A DIACON FFYDDLON YN CANA. HUNODD MEDI, 29, 1917, YN 62 MLWYDD OED. AC AM CATHERINE, YR UCHOD HUNODD TACH. 19, 1941, YN 85 MLWYDD OED. “AR ÔL EU HOLL FLINDERAU DWYS, GORFFWYSO MAENT MEWN HEDD”

A 42 left side
HEFYD ELIZABETH JANE ANNWYL FERCH R.A.C. WILLIAMS HUNODD CHEF. 20, 1964 YN 87 MLWYDD OED. HEFYD EI CHWAER ELLEN HUNODD MAWRTH 20, 1964 YN 83 MLWYDD OED

A 42 right side
HEFYD ER COF ANNWYL AM EI FERCH KATIE PRIOD Y PARCH, J. TALWRN JONES BRYMBO. HUNODD CHWEFROR 12 FED 1915, YN 32 MLWYDD OED. “NERTH AC ANRHYDEDD YW EI CWISG” AC AM Y PARCH, J. TALWRN JONES GWASANAETHWR IESU CRIST A BUGAIL EI BRAIDD YNG NGHAPEL MAWR A HERMON. A HUNODD MEH. 3, 1945 YN 66 MLWYDD OED.

A 43
ER SERCH GOF AM BRIOG, A MAM ANNWYL ELLEN ANN THOMAS, Llys Meirion, Bethel Arfon. 1885-1951 HEFYD EI DWY FERCH BACH MARGARET ANN YN 2½ ML. OED ANNIE YN 15 MIS OED Hedd Perffaith Hedd.

A 44
ER COF ANNWYL AM MARY GRIFFITH, Priod Owen Griffith, 3 Cae Mawr, Llanddaniel, A hunodd yn yr Iesu Awst,10,1943 Yn 64 ml. Oed. Hyn a allodd hon, hi a’I gwnaeth. HEFYD YR UCHOD OWEN GRIFFITH, A FU FARW HYD. 23, 1944, YN 87 ML. OED. Hedd Perffaith Hedd. Hefyd eu geneth MARY A hunodd yn dawel Rhag. 7, 1908 Yn 2½ ml. Oed Cwsg a gwyn dy fyd

A 45
IN MEMORY OF GERTRUD CATHERINE GRIFFITHS, 2 Bron Heulog, Bodffordd BORN 12 NOVEMBER 1961, DIED 4 FEBRUARY 1962 AGED 3 MONTHS OLD.

A 46
Er Cof Annwyl Am TREVOR GRIFFITHS TREFLYS, LLANDDANIEL A HUNODD MAWRTH 10, 1983, YN 55 MLWYDD OED. CWRDD AR FUNYDD SEION, O MOR FELYS FYDD. HEFYD EI ANNWYL BRIOD DILYS GRIFFITHS, A HUNODD MAWRTH 8, 1989, YN 59 MLWYDD OED. Stone Vase: T.G. D.G.

A 47
ER COF ANNWYLAM HUGH ROBERTS, 4 FINGAR, LLANEDWYN A HUNODD MAWRTH 13, 1971, YN 74 MLWYDD OED. HEFYD EI BRIOD ANNIE A HUNODD AWST 8, 1972, YN 78 MLWYDD OED. HEDD PERFFAITH HEDD

A 48
ER COF ANNWYL AM HENRY HUGHES, 10 Tre Gof, Llanddaniel, A FU FARW HYDREF 15, 1962, YN 61 MLWYDD OED. “Gwaith a gorffwys Bellach wedi mynd yn un” HEFYD EI BRIOD MARY HUGHES, A FU FARW CHWEFROR 6, 1972, YN 71 MLWYDD OED. “Yr hyn a allodd hon, hi a’i gwnaeth”

A 49
ER Gof annwyl am JOHN WILLIAMS MAB ROWLAND A ELIZABETH WILLIAMS Tyn Lôn Cottage, Llanddaniel, Bu farw Hydref 27, 1954, YN 79 MLWYDD OED. HEFYD EU DWY FERCH MARGARET Bu farw Ionawr 7, 1963 YN 89 MLWYDD OED. A HANNAH Bu farw Mawrth 16, 1964 YN 80 MLWYDD OED.

A 50
ER SERCHOG GOF AM JOHN ROBERT HUGHES Cae Mawr, Llanddaniel, A hunodd Mawrth 22, 1949, Yn 89 mlwydd oed. “Hedd perffaith hedd” HEFYN EI ANNWYL BRIOD MARGARET HUGHES A HUNODD GORFFENNAF 6, 1999 YN 93 MLWYDD OED

A 51 Slate
I GOFIO’N DYNER AM FY ANNWYL BRIOD JONAH OWEN, Pen-y-Bryn, Llangaffo. A hunoddd Mehefin 17, 1946, “Ynghanel ein bywyd yr y dyn mewn angau” HEFYD EI ANNWYL BRIOD ELIZABETH, A hunodd Mawrth 31, 1980 Yn 81 mlwydd oed. “Hedd perffaith hedd”

A 52
Er Serchog Gof Am ELLEN WILLIAMS Pen y Bryn, Llanddaniel A fu farw Ionawr 2 ain, 1936, YN 82 MLWYDD OED. HEFYD JOHN WILLIAMS, A fu farw Ionawr 2 ail, 1939, YN 86 MLWYDD OED. “Gorffwyso maent mewn hedd”

A 53
Footstone only, placed at head E.R.

A 54
ER SERCHOG COF AM MARGARET THOMAS, ANNWYL BRIOD GRIFFITH THOMAS, Cae Mawr, o’r Plwyf Hwn A hunodd Gorff. 8, 1935, YN 63 MLWYDD OED. “Gorffwys yn dawel ar fynwes fy Nuw” HEFYD EI PHRIOD GRIFFITH THOMAS A hunodd Awst 30, 1952 YN 81 MLWYDD OED.

A 55
Er Serchog Gof Am JOHN JONES PARCIAU ISAF LLANDDANIEL A FU FARW MAI 13, 1933, YN 67 MLWYDD OED. HUNED MEWN HED HEFY EI BRIOD JANE SMALLWOOD A FU FARW MAI 10, 1950 YN 85 MLWYDD OED. HYD OND WAWRID Y DYDD A CHILLIO O’R CYSCODAU GEORGE HERBERT JONES 1901-1997

A 55
BEATRICE JONES 1903-1985

A 56
Er Serchog Gof Am SOLOMON JONES ANNWYL BRIOD JANE JONES. GLASFRYN, GAERWEN A HUNODD IONAWR 21, 1957, YN 79 MLWYDD OED. “FFARWEL BELLACH BOB RHIW OFID, HENFFYCH WYNFYD YN EI LE” HEFYD EI BRIOD JANE JONES, A HUNODD IONAWR 19, 1965 YN 78 MLWYDD OED. “FY MUGAIL YW DUW’R NEF, FE EDRYCH EF AMDANAF” HEFYD EU MAB WILLIAM LLEWELYN A HUNODD MEHEFIN 3, 1928 YN 2 FLWYDD OED. HEFYD ER COF AM WILLIAM ALAN JONES A HUNODD TACHWEDD 17, 1987, YN 57 MLWYDD OED. HEFYD ER COF AM WILLIAM ALUN JONES A HUNODD TACHWEDD 17, 1987, YN 57 MLWYDD OED.

A 57
ER SERCHOG GOF AM THOMAS OWEN, Cae Mawr, Llanddaniel, A fu farw Chwefror 2, 1935 YN 77 MLWYDD OED. HEFYD EI ANNWYL BRIOD ANN OWEN, A fu farw Medi 11, 1939 YN 83 MLWYDD OED. “Wedi’r holl dreialon, Wedi cario’r dydd, Cwrdd ar fynydd Seion-O’ mor felys fydd”

A 58
Er Serchog Gof am LEWIS OWEN, ANWYL FAB T. AC ANN OWEN, “CAE MAWR”, LLANDDANIEL, YR HWN FU FARW AWST 7, 1908, YN 17 MLWYDD OED. “Am hynny byddwch chwithau barod”. Canys yn yr awr ni chybiwch y dau Mab Y dyn. MATTHEW XXIV, 44 HEFYD TREFOR OWEN, BRAWD YR UCHOD YR HWN A FU FARW MEHEFIN 29, 1919 YN 22 MLWYDD OED. HEFYD CHWAER YR UCHOD HANNAH J. JONES A FU FARW CHWEF. 27, 1927 YN 25 MLWYDD OED.

A 59 None

A 60
Er Cof Annwyl am MARY PARRY 7, Maes Gwyn, Llanddaniel. A Hunodd 6ed Ebrill 1993, Yn 49 Mlwydd Oed. Hyn a allodd hon, hi a’I gwnaeth

A 61
Er gof Tyner Am OWEN EVANS TAI NEWYDD, LLANDDANIEL, A SYDNEY AUSTRALIA. BU FARW TACHWEDD 26, 1966 YN 73 MLWYDD OED. “GWYN EU BYD Y RHAI PUR O GALON”

A 62
ER SERCHOG GOF am MARGARET THOMAS, Ty Mawr, Llanddanielfab, Fu farw Ionawr 16eg 1962, yn 79 mlwydd oed. Ei hûn mor dawel yw

A 63
Er Cof Annwyl Am JOHN OWEN THOMAS, Deiniol, Llanddaniel, BU FARW GORFFENAF 5, 1958, YN 67 MLWYDD OED. “Croesodd heb deimlo’r cyffro” HEFYD EI BRIOD C. DILYS THOMAS, 1895-1976 “A’I hun mor dawel yw” Flat slate at front: ER COF TYNER AM JANE JONES A FU FARW CHWEFROR 4, 1988, HEFYD EI PHRIOD ANNWYL RICHARD GWILYM JONES (gynt o GRAIANBWLL FAWR) A FU FARW IONAWR 9 1990. ER COF TYNER AM JANE JONES, A FU FARW CHWEFROR 4, 1988, HEFYD EI PHRIOD ANNWYL RICHARD GWILYM JONES, (gynt o GRAIANBWLL FAWR) A FU FARW IONAWR 9, 1990 YN 89 MLWYDD OED.

A 64
Y COFIO’N DYNER am GRIFFITH PARRY, TAI NEWYDD, LLANDDANIEL FU FARW MEHEFIN 22, 1954, YN 71 MLWYDD OED. “Cu iawn fuost” HEFYD EI ANNWYL BRIOD MARGARET PARRY, A HUNODD TACHWEDD 30, 1979 YN 90 MLWYDD OED. “Mi a wn bwy y credais”

A 65
Er Serchog Cof am fy annwyl briod MARY EURGAIN OWEN, 111 Bryn Meurig, Llangefni, A hunodd Mawrth 16, 1986, Yn 75 Mlwydd Oed. Hedd Perffaith Hedd. Hefyd Ei Phriod WILLIAM OWEN A Hunodd Gorffenaf 2, 1997 Yn 82 Mlwydd Oed. Gorffwys mewn hedd.

A 66
Er Serchog Gôf Am PRISCILLA JONES, RHOS-Y-GAER STORES, GAERWEN, A HUNODD EBRILL 1AF 1952, YN 67 MLWYDD OED. “A’I HUN, MOR DAWEL YW” HEFYD EI HANNWYL FERCH MARGARETTA WILLIAMS, (MEGAN) A HUNODD MEDI 22, 1980, YN 70 MLWYDD OED. “ARGLWYDD DYMA FI AR AIL DY ALWAD DI”

A 67
Er Gof Annwyl Am ANN PRITCHARD, GRAIANFRYN, LLANDDANIEL, A HUNODD TACHWEDD 1938, YN 75 OED A’I PHRIOD HENRY PRITCHARD. A HUNODD MAI 1939, YN 72 OED HEFYD EU MAB HUGH ROBERTS PRITCHARD, A HUNODD GORFFENAF 6, 1979, YN 82 OED. Stone vase: A.P. H.P. H.R.P.
A 68

Er Cof Annwyl Am JOHN ALBERT JONES, Hyfrydle, Porthaethwy, A FU FARW RHAGFYR 5, 1965, YN 76 MLWYDD OED. “Yr hwn sydd yn credu gnof I er iddo fawr, a fu byw”. HEFYD EI ANNWYL BRIOD ANNIE JANE JONES ( TYN PWLL) A FU FARW GORFF. 28, 1978 YN 90 MLWYDD OED. “Dawel hûn”

A 69
Er Serchog Gof am JOHN THOMAS TYN PWLL, LLANDDANIEL FAB, A FU FARW MAI 24, 1926, “AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD” HEFYD EI BRIOD MARY A FU FARW MAI 10, 1949 YN 98 MLWYDD OED.

A 70
ER SERCHOG GOF AM WILLIAM JONES, ANNWYL BRIOD ELLEN JONES, Ty’n Lon Bodlew, Llanddaniel, A fu farw Ebrill 1af, 1923 YN 73 MLWYDD OED. “Mor ddedwydd yw y rhai, trwy ffydd Sy’n myn’d o blith y byw” Hefyd ei briod ELLEN JONES A fu farw Rhagfyr 1 af 1933. Yn 82 mlwydd oed. “A’i hun mor dawel yw”.

A 71
ER SERCHOG GOF AM GWLADYS MON ANNWYL BLENTYN T.J. ac M.E. HUGHES, 1 Edward St. Carnarvon, A fu farw Ebrill 16, 1916, YN 7 MLWYDD OED. HEFYD EI THAD T.J. HUGHES, A fu farw Mehefin 7, 1965, YN 83 MLWYDD OED. HEFYD EI BRIOD MARY ELIZABETH HUGHES, A fu farw Chwefror 1, 1978, YN 97 MLWYDD OED.

A 72
ER SERCHOG GOF AM HUGH ROBERTS, Tai’ Newydd, Llanddaniel, Bu farw Ion’ 21, 1908, YN 65 MLWYDD OED. HEFYD DEBORAH ROBERTS, PRIOD YR UCHOD Yr hon a fu farw Rhag-24, 1909 Yn 69 OED. “Am hynny byddwch chwithau barod” A JANE, PRIOD GRIFFITHS ROBERTS, Graianbwll Bach, A fu farw Rhagfyr 23, 1946, YN 68 MLWYDD OED HEFYD GRIFFITH ROBERTS, A fu farw Awst 31, 1955 YN 77 MLWYDD OED. 'Huno maent mewn hedd’ Footstone: H.R. D.R. J.R. T. GRAY O LLANGEFNI

A 73
ER COF ANNWYL AM BLANT GRIFFITH A JANE ROBERTS, GRAIANBWLL BACH, GRIFFITH, a fu farw Tach; 2 1907. YN 1 MIS OED. (EFE Y CYNTAF A GLADDWYD YN FYNWENT HON) HUGH, a fu farw Rhag. 9, 1908, YN 4 MIS OED. ANNE JANE A FU FARW Gorff. 26, 1920 YN 3 WYTHNOS OED. “Gwywa y gwelltyn, syrth y bloden yn”

A 74
ER COF ANNWYL AM RICHARD HUGHES, Tyn Coed, Llanddaniel, A HUNODD MAWRTH 9, 1977, YN 79 MLWYDD OED. 'Gorffwys mae oddiwrth ei lafur Yn yr Arglwydd gwyn ei fyd.' HEFYD EI ANNWYL BRIOD OLWEN HUGHES, A HUNODD IONAWR 8, 1995, YN 89 MLWYDD OED. 'Gwyn eu byd y rhai pur o gallon Canys hwy a welant Dduw'

A 74 Vase 1
O.H. R.H. MAM DAD

A 74 Vase 2
NAIN A TAID

A 75
ER COF AM JOHN CAMWY EVANS “SNOWDONIA”, DINAS DINLLE, 1885-1963. GANWYD YN Y WLADFA GYMREIG, PATAGONIA. AC EFE A BREGETHODD IDDYNT YR IESU HEFYD EMILY EI BRIOD DYNER, ADDFWYN A CHAREDIG 1894-1971 HEFYD Y CADBEN EMLYN WYNNE 1916-1985 'WEDI GWAITH, GORFFWYS.'

A 76
ER SERCHOG GOF AM HANNAH JANE JONES, Shop Newydd, Llanddaniel, FU FARW RHAGFYR 26, 1953, YN 66 MLWYDD OED. “Cu iawn fuost gennyf” HEFYD EI BRAWD JOHN JONES, FU FARW TACHWEDD 10, 1971 YN 82 MLWYDD OED.

A 77 Slate
ER SERCHOG GOF am JANE ROBERTS, Ty’r Defaid, Llanddaniel, YR HON A FU FARW TACHWEDD 4, 1953 YN 79 MLWYDD OED. HEFYD EI HANNWYL BRIOD JOHN ROBERTS, YR HWN A FU FARW MAI 16, 1954, YN 84 MLWYDD OED.

A 78
Er Cof Am GLYN THOMAS LEWIS ANNWYL BRIOD OLWEN LEWIS, TY’R DEFAID, LLANDDANIEL. YR HWN A FU FARW IONAWR 17, 1950 YN 41 MLWYDD OED. HEFYD EI ANNWYL BRIOD OLWEN BU FARW MEHEFIN 1, 2002 YN 94 MLWYDD OED.

A 79 None

A 80
In Loving Memory Of WILLIAM THE HUSBAND OF FREDA JONES WOODBINE ROAD, HUDDERSFIELD. WHO DIED NOVEMBER 11, 1950. AGED 58 YEARS AN AFFECTIONATE HUSBAND, AND A DEVOTED FATHER.

A 81
ER SERCHOG GOF AM JOHN DAVID JONES, ANNWYL BRIOD ANN JANE JONES, SHOP NEWYDD, LLANDDANIEL, A FU FARW MAWRTH, 25, 1934, YN 73 MLWYDD OED. “AM HYNNY BYDDWCH CHWITHAU BAROD” HEFYD YR UCHOD ANN JANE JONES, A FU FARW TACHWEDD 27, 1948, YN 86 MLWYDD OED. “HEDD PERFFAITH HEDD”

A 82
IN LOVING MEMORY OF ALBERT E CRUMP, BRO HEDD, PENRHOS RD, BANGOR, WHO PASSED AWAY DEC 17TH 1935, AGED 69 YEARS. ALSO HIS WIFE MARY ELLEN DIED JUNE 7, 1945, “HYD ONI WAWRIO DYDD A CHILIO O’R CYSGODAU”

A 83
Er Cof Annwyl Am EBENEZER GRIFFITHS, TEMPERANCE, GAERWEN STATION, A HUNODD RHAGFYR 17 EG 1918 YN 86 MLWYDD OED. HEFYD EI ANNWYL BRIOD JANE GRIFFITHS, A HUNODD MAWRTH 11EG 1923 YN 87 MLWYDD OED. COLLED DRUM NAS GALLWN COLU COLLI TAD A MAM O BLITH Y TEULU ISHMAEL JOHN PARRY MURIAU, LLANDDANIEL, A HUNODD MAI 28AIN 1957, YN 75 MLWYDD OED. HEFYD EI BRIOD MARGARET PARRY, A HUNODD EBRILL 20FED 1963, YN 83 MLWYDD OED.

A 84
ER GOF AM MEIRION, Annwyl blentyn Wm. a N. Parry, Gilfach Bach, A hunodd Hyd. 19, 1945, Yn 2 fl. A 7 mis oed. “Yr Arglwydd a roddodd, ar Arglwydd a ddygodd ymaeth” Vase: IN LOVING MEMORY

A 85
ER COF AM JANE, ANNWYL BRIOD OWEN GRIFFITH, TYDDYN EURYCH, YR HON A FU FARW HYDREF 21, 1912, YN 60 MLWYDD OED. 'Hyn a allodd hon hi a’i gwnaeth' HEFYD OWEN GRIFFITH YR HWN A FU FARW EBRILL 18, 1921, YN 68 MLWYDD OED. 'Nid oedd hunodd ei ddawn-ond iw Dduw Ydoedd wastra ffyddlawn, Yn anwyl Flaenor uniawn, Hedd iw Iwch! Oedd dduwiol iawn'

A 86
ER SERCHOG GOF AM JOSEPH GRIFFITH Rhosbothan, A FU FARW CHWEFROR 4, 1909, YN 53 MLWYDD OED. HEFYD ELIZABETH GRIFFITH, EI BRIOD FU FARW MEHEFIN 10, 1915, YN 68 MLWYDD OED. HEFYD W.O.WILLIAMS, (TYN PWLL) WVR YR UCHOD A HUNODD RHAG. 14, 1944, YN 29 MLWYDD OED. HEFYD WILLIAM WILLIAMS, 6 BRYN FFYNNON STAR GAERWEN A HUNODD HYDREF 2, 1957, YN 86 MLWYDD OED. AI BRIOD MARGARET J. WILLIAMS, BRYN MENAI, GAERWEN, A HUNODD MEDI 9, 1966, YN 75 MLWYDD OED. Footstone: J.G. E.G.

A 87
I Cofio’n Dyner Am WILLIAM HUGH WILLIAMS Craig Llan, Llanddaniel, Priod hoff Margaret Tad, Taid a Hen Daid Ffeind Y hunodd Rhagfyr 21, 2003 yn 85 mlwydd oed. Gorffwys 'roi lludded, hedd.

A 88 None

A 89
ELWYN PRITCHARD 1923-1990.

A 90
ER COF ANNWYL AM EVAN PRITCHARD, Tyn Brwyn, Llanddaniel, A FU FARW HYDREF 2, 1961, YN 43 MLWYDD OED. “Cu iawn fuost gennym ni.” HEFYD EI FRAWD RICHARD PRITCHARD, A FU FARW MAWRTH 19, 1982 YN 64 MLWYDD OED. E.P.

A 91
ER COF ANNWYL AM BRIOD HOFF A MAM DYNER MARGARET PRITCHARD, Ty’n Brwyn. A hunodd Ionawr 1, 1953, YN 58 MLWYDD OED. "Hyn a allodd, hi a'i gwnaeth" HEFYD EI PHRIOD RICHARD PRITCHARD, A hunodd Awst 24, 1955 YN 61 MLWYDD OED. “Hedd perffaith hedd”,

A 92
ER COF ANNWYL AM JOHN JONES, ANNWYL BRIOD MARY JONES. 1 Cae Mawr, Llanddaniel, A fu farw Ionawr 29, 1949, Yn 61 mlwydd oed. “A’u hun mor dawel yw” HEFYD MARY JONES, A fu farw Medi 5, 1965, Yn 72 mlwydd oed. “Hyn a allodd hon, hi a’i gwnaeth.” HEFYD EU MAB JOHN THOMAS JONES, A fu farw Awst 27, 1993, Yn 80 mlwydd oed. 'Gorffwys mewn hedd'.

A 93
ER COF EI EWYTHR AM AM ROBERT M.THOMAS, Mab William a Ellen Thomas, 3 Glan y Waen, Llanddaniel, Yr hwn a alwyd udref Medi 17, 1943, Yn 20 mlwydd oed. 'Ei haul a fachludodd A hi elo’d dydd.' HEFYD EI DAD WILLIAM THOMAS A fu farw Mai 15, 1969, Yn 84 mlwydd oed. HEFYD EI FAM ELLEN THOMAS A fu farw Ebrill 10, 1970, Yn 80 mlwydd oed. 'Gwaith a gorffwys, Bellach wedi mynd yn un’

A 94
ER SERCHOG GOF AM HARRY MORRIS ANNWYL FAB JOHN E. AR DIWEDDAR MARGARET MORRIS, GILFACH FAWR, LLANDDANIEL, HUNODD TACH. 28, 1935, YN 24 ML OED. “GWYN FYD Y RHAN SYDD YN MEIRW MEWN FFYDD, EU HARGLWYDD A'U DERBYN AR DERFYN EU DYDD" HEFYD EI DAD JOHN EVAN MORRIS HUNODD RHAG 2, 1956 YN 76 ML.OED. 'MI A MDRECHAIS YMDRECH DEG MI A ORPHENAIS FY NGYRFA MI A CEDWAIS FY FFYDD'

A 95 None

A 96 None

A 97
Er Serchog Gof AM MARGARET ANWYL BRIOD T. WILLIAMS "TY-NEWYDD" A HUNODD HYDREF 1, 1921, YN 69 MMWYDD OED. HEFYD Y DYWEDEDIG THOMAS WILLIAMS A HUNODD MEHEFIN 30, 1928, YN 84 MLWYDD OED.

A 98 None

A 99 None

A 100
ER COF ANNWYL AM HUGH WILLIAMS, Bryndawel, Llanddaniel, A hunodd Ebrill 9, 1933, Yn 54 mlwydd oed. Hefyd ei briod MARGARET GRACE, A hunodd Tach. 3, 1938 Yn 54 mlwydd oed. 'Fel cysgod yw ein dyddiau ni ar y ddaear, ac nid oes ymaros'

A 101 None

A 102
Er Serchog Gof AM WILLIAM RICHARD WILLIAMS HELFA, LLANDDANIEL. A HUNODD GORFF. 28, 1969, YN 69 MLWYDD OED. GWAITH A CORFFWYS BELLACH WEDI MYNDYN UN

A 103
Er Cof Annwyl Am Selwyn Owen Griffith, Pen Bryn, Llanddaniel, A Hunodd Mai 12, 1990 Yn 29 Mlwydd Oed. Welai di eto rhyw ddiwrnnod braf Front: ER SERCHOG GOF AM GRACE, ANNWYL BRIOD Y, PARCH J. C. JONES, CANA, A MERCH Y DIWEDDAR WILLIAM A JANE ROBERTS PANDY TREBAN A HUNODD YNYR JESU MAWRTH 2 AIL 1920, YN 70 MLWYDD OED. CALONEI GWR A YMDDIRIED Y NODI, HIWNA IDDO LES AC NID DRWG, HOLL O DYDDIAU EI BYWYD. Left side: ER COF ANNWLY AM JN GRIFFITH JONES, BU FARW MEHEFIN 11EG 1924, YN 74 MYWYDD OED. BU YN WEINIDOG YR EFENGYL AM 43 MYLYNEDD GYFRAITH GWIRIONEDD ANWIREDD NI CHAFWYD YN EI WEFUSAU.

A 104
Er Cof Annwyl AM Y PARCHEDIG D. J. HOWELLS, B. A.1892 - 1972. GWEINIDOG FFYDDLON EGLWYSI CANA A BEREA 1932 - 1961. HEFYD LOTTIE, EI BRIOD ADDFWYN A CHAREDIG, 1897 – 1984

A 105
Er Serchog Cof Am ELIZABETH ROWLANDS, Cae Mawr, Llanddaniel, HUNODD 10N. 24, 1962, YN 74 MLWYDD OED. “ Melys yw meddwl eto ynghad Cawn gwyrddyd yn y Nef. HEFYD EI HANNWYL BRIOD RICHARD ROWLANDS, A HUNODD AWST 7, 1972, YN 83 MLWYDD OED. "Enaid gonest diggnwr, Hynaws dad ni fynnai stwr."

A 106
Er Cof Annwyl Am JANE ELLEN JONES, Priod Hugh Jones. Hunnodd Mai 18, 1953, YN 67 MLWYDD OED. "Gwyn fyd preswylwyr Dy Dŷ; yn wasted yth foliannant.” HEFYD YR UCHOD HUGH JONES Hunodd Gorffenaf 6, 1960 Yn 76 Mlwydd Oed.

A 107
ER SERCHOF GOF AM MARGARET LEWIS, Annwyl briod Thomas Lewis, A fy farw Hyd. 7, 1942, Yn 52 mlwydd oed. ‘Fe ddew cerbyd tragwydd oldeb A fyr enydify nôl Minnau'n brysur hedaf iddo Siwrnai hon ddoi byth yn ol’ HEFYD EI BRAWD HUGH JONES A FU FARW MAWRTH 21, 1953 Yn 61 mylwydd oed.

A 108
Er Cof Am MAGGIE Annwyl Briod William Edwards, No 1 Station St. Holyhead. A Fu farw Hydref 5, 1943 Yn 49 Mlwydd Oed. “Hyn a allodd hon, Hi A'i Gwnaeth” HEFYD EI BRAWD OWEN JOHN WILLIAMS, Helfa, Llanddaniel, A fu farw Medi 17, 1977, Yr wyt yn awr mewn noddfa glyd Uwchlaw holl chwerw boen y byd

A 109
Er Serchog Gof Am JANE WILLIAMS, Helfa, Llanddaniel, A hunodd Hydref 21, 1935, YN 71 MLWYDD OED. HEFYD EI HANNWYL BRIOD THOMAS WILLIAMS, A hunodd Gorff. 21, 1939, YN 74 MLWYDD OED. “Mae yno hedd yw rai tn iach Rodd ffarwel un dros rowyn bach; Yn ddistaw iawn diangasant hwy I'r Sabboth fry sy heb ddiwedd mwy” HEFYD EU HANNWYL FAB TREVOR WILLIAMS, A hunodd Gorff. 16, 1982, YN 84 MLWYDD OED. ATTAT ti, O ARGLWYDD, y Dyrachafaf fy enaid.

A 110
ER SERCHOG GOF MARY ANN EVANS, TREWYGIR, AMLWCH, GYNT O BOSTON HOUSE, LLANDDANIEL, A HUNODD EBRILL 10, 1943, YN 66 MLWYDD OED. HEFYD EI HANNWYL BRIOD WILLIAM EVANS, A HUNODD MEHEFIN 23, 1943, YN 76 MLWYDD OED “HUNANT MEWN HEDD”

A 111
ER GOF ANNWYL AM RICHARD WILLIAMS, BOSTON HOUSE, LLANDDANIEL BU FARW RHAG. 22, 1923, YN 82 OED. HEFYD EI ANNWYL BRIOD GRACE WILLIAMS, BU FARW MAWRTH 13, 1951 YN 86 OED. HEFYD EU HANNWYL FAB WILLIAM BU FARW EBRILL 4, 1923 AC A CLADDYD YN FOREST HILL, UTICA - N.Y. YN 56 OED. “E'u hûn mor dawel yw”

A 112
ER SERCHOG GOF AM EVAN GRIFFITH, Waterloo, Brynsiencyn, YN 63 MLWYDD OED. “Fy nyddiau sydd fel cysgod yn cilio a minnau fel glas welltyn a wywais” HEFYD PRIOD YR UCHOD JANE GRIFFITH, A FU FARW MEDI 8, 1930, YN 68 MLWYDD OED. “Eu henwa'n perarogli sydd, A'u hûn, mor dawel eu” Footstone: E.G. J.GRIFFITHS J.G. LLANGEFNI

A 112 Raised flat slate: ER SERCHOG GOFFADWRIAETH AM WILLIAM JONES, Pen Bonc, Llanddaniel, A fu farw Tachwedd 13eg, 1921, “Pallodd fy nghnawd a'm calon: ond nerth fy nghalon a'u rhan yw Duw yn dragwydd” HEFYD EI CHWAER MARY JONES A fu farw Mawrth 22, 1929, YN 78 MLWYDD OED

A 113
ER COF AM JOHN WILLIAMS, TANYFONWENT, LLANDDANIEL, BU FARW MEHEFIN 13, 1919 YN 78 MLWYDD OED.

A 114
Er Cof Annwyl An CATHERINE E WILLIAMS, MONFA, LLANGEFNI, PRIOD FYDDLON W. O. WILLIAMS, A MAM LOWRI, A FU FARW RHAGFYR 13, 1968, YN 82 MLWYDD OED. CWRAD AR FYNYDD SEION, O! MOR FELYS FYDD. HEFYD WILLIAM O WILLIAMS, A FU FARW HYDREF 12, 1976, YN 95 MLWYDD OED. ‘MI A WN I BWY Y CREDAIS’

A115
Er Gof Annwyl an MOSES JOHN JONES, BRYN GLAS, GAERWEN, A HUNODD MAWRTH 29, 1951, YN 77 ML. OED. HEFYD EI BRIOD JANE JONES, A HUNODD TACHWEDD 5, 1963, YN 89 ML. OED. “Yn yr Jesu” mwy mewn gwynfyd Cewch fwynhau mawerydd Duw. HEFYD EU UNIG AC ANNWYL FERCH MARY A HUNODD CHWEFROR 15, 1993, YN 84 ML. OED. Square pot: MARY BRYN GLAS
A116
ER SERCHOG GOF AM SARAH ANN JONES, ANNWYL BRIOD Y PARCH J. BUCKLEY JONES, BU FARW CHWEFROR 17, 1948, “CWSG A GWYN DYFED” HEFYD Y PARCH J. BUCKLEY JONES BU FARW AWST 10 1978, YN GORFFWYS.

A 117
ER SERCHOG GOF AM ANNE ROBERTS. Annwyl briod Henry Roberts 3 North End, Llanddaniel A fu farw Ebrill 19, 1941 Yn 66 mlwtdd oed. “Ai hûn mordaud yw” AC AM HENRY ROBERTS. (YR UCHOD ) A fu farw Gorffenaf 16, 1952, Yn 79 mlwydd oed. “Cu iawn fuost gennym”

A 118
Er Serchog Gof Am MARGARET PARRY, ANNWYL BRIOD JOHN PARRY, TY'N RHOS, HENEGLWYS, A HUNODD MAWRTH 14YDD, 1936, YN 77 MLWYDD OED. “MI A YMDRECHAIS YMDRECH DÊG, MI A ORPHENAIS FY NGYELFA, MI A GODWAIS Y FYDD” HEFYD AM JOHN PARRY, A HUNODD MEHEFIN 10, 1938, YN 73 MLWYDD OED.

A 119
I GOFION ANNWYL AM WILLIAM THOMAS JONES 4 Graig Terr. Llanddaniel A hunodd Gorphenaf 22, 1940 Yn 26 mlwydd oed. Cwsg a gwyn dyfyd. HEFYD EI FAM ELLEN JONES, A HUNODDD MAI 8, 1945, YN 63 MLWYDDD OED. HYN A ALLODD HON. HEFYD ROBERT JOHN JONES, PRIOD YR UCHOD A hunodd Gorphenaf 22, 1959, Yn 76 mlwydd oed. Hedd perffaith hedd

A 120
Er Gof Annwyl Am ROBERT PRITCHARD ANNWYL BRIOD ELIZABETH PRITCHARD, 9 BRYNGAER TERRACE, GAERWEN, BU FARW GORFFENAF 1, 1953, YN 79 MLWYDD OED. “EFE A A'I DANGNEFEDD, HWY A ORFFWYSANT YN EU HYSTAFELLOED SEF POP UN A RODIA YN EI UNONDEB Y CYFIAWN A OBOLITHIA PAN FYDD” HEFYD YR UCHOD ELIZABETH PRITCHARD EU FARW MAWRTH 24, 1939, YN 84 MLWYDD OED.
Small wooden Cross and Aluminium Plate: DAVID JONES

A 121
IN LOVING MEMORY OF EVAN BELOVED SON OF HUGH AND ELIZABETH JONES, 1 Church Terrace, Llanddaniel, WHO DIED FEBRUARY 22, 1931, AGED 15 YEARS. In silence he suffered In patience he bore Till God called him home To suffer no more. Also the above ELIZABETH JONES, Who died Sept. 29, 1947, Aged 68 years “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” ALSO HUGH JONES Died Sept. 17, 1958, aged 78 yrs. Peace Perfect Peace

A 121 Slate pot: IN REMEMBERANCE

A 122
ER SERCHOG GOF AM JANE JONES Church Terrace, Llanddaniel A fu farw Tach. 2, 1929 YN 75 MLWYDD OED. Ai Phriod RICHARD JONES A fu farw Mawrth 4, 1930 YN 78 MLWYDD OED. Melais fy nwylaw attat, fy enaid tyr sychedig Sydd yn hiraethu amdanat.

A123 None

END OF PLOT A

PLOT B

B 1
In Loving Memory Of BRYAN ROBERT GREENE BORN DEC 22, 1977. DIED MARCH 27 1992. DEARLY BELOVED SON AND BROTHER FOREVER IN OUR THOUGHTS.

B 1 Vase IN MEMORY OF BRYAN 1977- 1992

B 2
Er Serchog Gof am GRIFFITH THOMAS JONES 1907 – 1994 gynt o Llanddaniel HEFYD EI ANNWYL BRIOD JANE ELLEN JONES 1905 – 1994 gynt o ferm Hendrewen, Bangor

B 3
In Loving Memory Of ELUNED MAIR WOLVERSON, Who died on June 7th 1997 Aged 84 years.Devoted Wife of Arnold and Beloved Mother and Grandmother A boed bendith Duw arni.

B 4
Er Cof Annwyl Am IRIS ANN THOMAS Priod a Mam gariadus Hunodd Tachwedd 14, 1997, Yn 37 mlwydd oed. Cwsg a gwyn dyfyd.

B 5
In Loving Memory of ANTHONY JAMES JOHN CUMMINGS, (T. C.) 6 Tre Gof, Llanddaniel, died 25th January 1999, aged 54 years. Good night And God bless you.

B 6
Cherished Memories of SEAN JAMES LLOYD 31 Plas Hen, Llanddaniel dearly loved son, brother and grandson passed away April 30th 2002 aged 1 year. Sound asleep in lullaby dreams, Among silver clouds and sunbeams.


A transcription of all the gravestones at Capal Cana (Llanddaniel Chapel) are detailed here: -